Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Cách làm toán lớp 5

*

Giải bài tập Toán 5I - Số thập phân
II - những phép tính với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ 3. Phép nhân 4. Phép chia

Với giải bài tập Toán lớp 5 gồm giải sgk Toán lớp 5 và giải Vở bài xích tập Toán lớp 5 tốt nhất, chi tiết cả năm không hề thiếu Số học với Hình học như thể cuốn nhằm học giỏi Toán lớp 5 để giúp học sinh biết phương pháp làm bài tập Toán lớp 5. Tài liệu Toán lớp 5 có lý thuyết, bài xích tập ôn luyện theo tuần, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học và cỗ đề thi Toán 5 giúp học sinh ôn tập đạt điểm trên cao trong bài xích thi Toán 5.


Mục lục Giải bài xích tập Toán lớp 5

Giải bài tập Toán lớp 5 học tập kì 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích


*

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích


• Ôn tập: khái niệm phân số • Ôn tập: đặc thù cơ bạn dạng của phân số • Ôn tập: so sánh hai phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • rèn luyện trang 9 • Ôn tập: Phép cùng và phép trừ nhì phân số • Ôn tập: Phép nhân với phép phân tách hai phân số • hỗn số • hỗn số (tiếp theo) • luyện tập trang 14 • luyện tập chung trang 15 phần 1 • luyện tập chung trang 15 phần 2 • luyện tập chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán • luyện tập trang 19 • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện trang 21 • rèn luyện chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ lâu năm • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng • rèn luyện trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích • rèn luyện trang 28 • Héc-ta • rèn luyện trang 30 • rèn luyện chung trang 31 phần 1 • rèn luyện chung trang 31 phần 2 • luyện tập chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân


• khái niệm số thập phân • định nghĩa số thập phân (tiếp theo) • sản phẩm của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • rèn luyện trang 38 • Số thập phân cân nhau • đối chiếu hai số thập phân • luyện tập trang 43 • luyện tập chung trang 43 • Viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân • luyện tập trang 45 • Viết các số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân • Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân • luyện tập chung trang 47 • luyện tập chung trang 48 phần 1 • luyện tập chung trang 48 phần 2
II - các phép tính cùng với số thập phân
• 1. Phép cộng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép chia

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • diện tích s hình tam giác • luyện tập trang 88 • luyện tập chung trang 89 - Phần 1 • luyện tập chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích s hình thang • rèn luyện trang 94 • luyện tập chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn • rèn luyện trang 99 • Diện tích hình tròn trụ • luyện tập trang 100 • luyện tập chung trang 100 • trình làng biểu thứ hình quạt • luyện tập về tính diện tích s • rèn luyện về tính diện tích s (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 106 • Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật • luyện tập trang 110 • diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương • luyện tập trang 112 • luyện tập chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • rèn luyện trang 119 • Thể tích hình hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • luyện tập chung trang 123 • rèn luyện chung trang 124 • reviews hình trụ. Reviews hình cầu • luyện tập chung trang 127 • luyện tập chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán vận động đều


• Bảng đơn vị chức năng đo thời hạn • cùng số đo thời hạn • Trừ số đo thời hạn • luyện tập trang 134 • Nhân số đo thời hạn với một số trong những • phân chia số đo thời hạn cho một vài • luyện tập trang 137 • luyện tập chung trang 137
• vận tốc • rèn luyện trang 139 • Quãng đường • luyện tập trang 141 • thời gian • luyện tập trang 143 • rèn luyện chung trang 144 phần 1 • rèn luyện chung trang 144 phần 2 • luyện tập chung trang 145
• Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài cùng đo trọng lượng • Ôn tập về đo độ dài với đo cân nặng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích s • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích s và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời hạn
• Phép cùng • Phép trừ • luyện tập trang 160 • Phép nhân • luyện tập trang 162 • Phép phân tách • luyện tập trang 164 • luyện tập trang 165 • Ôn tập về những phép tính cùng với số đo thời hạn
• Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số trong những hình • luyện tập trang 167 • Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một trong những hình • luyện tập trang 169 • rèn luyện chung trang 169
• một số dạng toán vẫn học • luyện tập trang 171 phần 1 • rèn luyện trang 171 phần 2 • rèn luyện trang 172 • Ôn tập về biểu đồ vật • luyện tập chung trang 175 • rèn luyện chung trang 176 phần 1 • luyện tập chung trang 176 phần 2 • rèn luyện chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179


Xem thêm: Kỹ thuật trồng ổi nữ hoàng sai trĩu quả, kỹ thuật trồng cây ổi nữ hoàng

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích s •Chương 2: Số thập phân. Những phép tính cùng với số thập phân •Chương 3: Hình học •Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều •Chương 5: Ôn tập