*

Số điện thoại bán Vé tàu thành phố sài thành Nha Trang

Đoạn đường tàu 411Km từ bỏ Ga sài gòn đi Nha Trang tàu chạy hết khoảng tầm 6 giờ đồng hồ 52 phút . Quý khách hoàn toàn có thể lựa lựa chọn 1 trong những chuyến tàu: SE8 , SE6 , SE22 , SE10 , SQN4 , SE4 , SNT2 , SE2.

Bảng giờ đồng hồ tàu sài gòn Nha Trang

Tên tàu
Ga sài gòn Ga Nha Trang
Tổng thời gian
Tàu SE806:0013:187 giờ 18 phút
Tàu SE609:0016:167 giờ 16 phút
Tàu SE2211:5019:578 giờ đồng hồ 7 phút
Tàu SE1014:4023:449 tiếng 4 phút
Tàu SQN419:0002:527 tiếng 52 phút
Tàu SE419:4503:147 giờ 29 phút
Tàu SNT220:3005:359 giờ đồng hồ 5 phút
Tàu SE221:5504:476 tiếng 52 phút

Giá vé tàu thành phố sài thành Nha Trang

Với con số 8 chuyến tàu chạy tp sài gòn Nha Trang từng ngày, bạn cũng có thể lựa chọn những giá vé khác nhau, tùy từng từng các loại ghế, các loại tàu cùng từng thời điểm. Giá chỉ vé tàu hỏa giao động khoảng 406,000 đồng.

Gía Vé tàu SE8 thành phố sài gòn Nha Trang

STT Mã các loại chỗ giá vé (₫)
0 An
LT1
Nằm khoang 4 ổn định T1439,000
1 An
LT1v
Nằm vùng 4 ổn định T1469,000
2 An
LT2
Nằm khoang 4 ổn định T2411,000
3 An
LT2v
Nằm vùng 4 điều hòa T2441,000
4 Bn
LT1
Nằm vùng 6 ổn định T1417,000
5 Bn
LT2
Nằm vùng 6 điều hòa T2388,000
6 Bn
LT3
Nằm vùng 6 ổn định T3336,000
7 NCLNgồi cứng điều hòa231,000
8 NMLNgồi mượt điều hòa265,000
9 NMLVNgồi mềm điều hòa275,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể biến hóa theo 1 số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE8 thành phố sài thành Nha Trang

Gía Vé tàu SE6 tp sài gòn Nha Trang

STT Mã một số loại chỗ giá vé (₫)
0 An
LT1
Nằm vùng 4 điều hòa T1424,000
1 An
LT1M
Nằm vùng 4 cân bằng T1436,000
2 An
LT1Mv
Nằm vùng 4 ổn định T1466,000
3 An
LT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1454,000
4 An
LT2
Nằm khoang 4 ổn định T2390,000
5 An
LT2M
Nằm khoang 4 ổn định T2401,000
6 An
LT2Mv
Nằm khoang 4 cân bằng T2431,000
7 An
LT2v
Nằm khoang 4 ổn định T2420,000
8 Bn
LT1
Nằm vùng 6 cân bằng T1399,000
9 Bn
LT2
Nằm vùng 6 ổn định T2356,000
10 Bn
LT3
Nằm khoang 6 ổn định T3308,000
11 GPGhế phụ164,000
12 NCNgồi cứng195,000
13 NMLNgồi mềm điều hòa265,000
14 NMLVNgồi mềm điều hòa275,000
Chú ý: giá vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể chuyển đổi theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng người dùng đi tàu, vị trí khu vực trên toa…

Bảng giá vé tàu SE6 sài gòn Nha Trang

Gía Vé tàu SE22 tp sài gòn Nha Trang

STT Mã nhiều loại chỗ giá chỉ vé (₫)
0 An
LT1
Nằm vùng 4 điều hòa T1600,000
1 An
LT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1630,000
2 An
LT2
Nằm khoang 4 cân bằng T2561,000
3 An
LT2v
Nằm vùng 4 ổn định T2591,000
4 Bn
LT1
Nằm vùng 6 điều hòa T1530,000
5 Bn
LT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2472,000
6 Bn
LT3
Nằm vùng 6 ổn định T3398,000
7 NCLNgồi cứng điều hòa264,000
8 NMLNgồi mượt điều hòa317,000
9 NML56Ngồi mượt điều hòa340,000
10 NML56VNgồi mềm điều hòa350,000
11 NMLVNgồi mềm điều hòa327,000
Chú ý: giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể đổi khác theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá vé tàu SE22 sài gòn Nha Trang

Gía Vé tàu SE10 thành phố sài gòn Nha Trang

STT Mã các loại chỗ giá bán vé (₫)
0 An
LT1
Nằm vùng 4 điều hòa T1410,000
1 An
LT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1440,000
2 An
LT2
Nằm vùng 4 điều hòa T2378,000
3 An
LT2v
Nằm vùng 4 điều hòa T2408,000
4 Bn
LT1
Nằm khoang 6 ổn định T1387,000
5 Bn
LT2
Nằm vùng 6 cân bằng T2345,000
6 Bn
LT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3299,000
7 NCNgồi cứng190,000
8 NCLNgồi cứng điều hòa217,000
9 NMLNgồi mềm điều hòa252,000
10 NMLVNgồi mượt điều hòa262,000
Chú ý: giá bán vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể chuyển đổi theo một số ít điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí vị trí trên toa…

Bảng giá vé tàu SE10 tp sài thành Nha Trang

Gía Vé tàu SQN4 thành phố sài thành Nha Trang

STT Mã nhiều loại chỗ giá bán vé (₫)
0 An
LT1
Nằm khoang 4 ổn định T1570,000
1 An
LT1v
Nằm khoang 4 ổn định T1600,000
2 An
LT2
Nằm khoang 4 ổn định T2516,000
3 An
LT2v
Nằm vùng 4 ổn định T2546,000
4 Bn
LT1
Nằm khoang 6 cân bằng T1513,000
5 Bn
LT2
Nằm vùng 6 điều hòa T2443,000
6 Bn
LT3
Nằm vùng 6 điều hòa T3385,000
7 GPGhế phụ179,000
8 NCLNgồi cứng điều hòa234,000
9 NMLNgồi mềm điều hòa310,000
10 NMLVNgồi mượt điều hòa320,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao hàm tiền bảo hiểm. Giá tất cả thể biến đổi theo một số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá bán vé tàu SQN4 thành phố sài thành Nha Trang

Gía Vé tàu SE4 thành phố sài thành Nha Trang

STT Mã một số loại chỗ giá vé (₫)
0 An
LT1
Nằm vùng 4 ổn định T1594,000
1 An
LT1v
Nằm vùng 4 cân bằng T1624,000
2 An
LT2
Nằm khoang 4 cân bằng T2565,000
3 An
LT2v
Nằm khoang 4 cân bằng T2595,000
4 Bn
LT1
Nằm vùng 6 cân bằng T1557,000
5 Bn
LT2
Nằm vùng 6 ổn định T2522,000
6 Bn
LT3
Nằm vùng 6 điều hòa T3447,000
7 GPGhế phụ240,000
8 NML56Ngồi mượt điều hòa395,000
9 NML56VNgồi mượt điều hòa405,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể biến hóa theo 1 số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người tiêu dùng đi tàu, vị trí nơi trên toa…

Bảng giá vé tàu SE4 tp sài thành Nha Trang

Gía Vé tàu SNT2 tp sài thành Nha Trang

STT Mã loại chỗ giá bán vé (₫)
0 An
Lv
T1
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP606,000
1 An
Lv
T1v
Nằm khoang4 cân bằng T1VIP636,000
2 An
Lv
T2
Nằm khoang4 ổn định T2VIP550,000
3 An
Lv
T2v
Nằm khoang4 điều hòa T2VIP580,000
4 Bn
Lv
T1
Nằm khoang6 cân bằng T1VIP546,000
5 Bn
Lv
T2
Nằm khoang6 cân bằng T2VIP472,000
6 Bn
Lv
T3
Nằm khoang6 ổn định T3VIP409,000
7 NML56Ngồi mượt điều hòa340,000
8 NML56VNgồi mềm điều hòa350,000
Chú ý: giá chỉ vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá gồm thể chuyển đổi theo một số điều kiện: thời hạn mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá bán vé tàu SNT2 tp sài gòn Nha Trang

Gía Vé tàu SE2 sài thành Nha Trang

STT Mã nhiều loại chỗ giá vé (₫)
0 An
LT1M
Nằm khoang 4 cân bằng T1635,000
1 An
LT1Mv
Nằm vùng 4 điều hòa T1665,000
2 An
LT2M
Nằm vùng 4 điều hòa T2587,000
3 An
LT2Mv
Nằm khoang 4 cân bằng T2617,000
4 An
Lv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP1,210,000
5 Bn
LT1M
Nằm vùng 6 cân bằng T1590,000
6 Bn
LT2M
Nằm khoang 6 cân bằng T2532,000
7 Bn
LT3M
Nằm vùng 6 cân bằng T3456,000
8 GPGhế phụ240,000
9 NML56Ngồi mượt điều hòa396,000
10 NML56VNgồi mượt điều hòa406,000
Chú ý: giá bán vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá bao gồm thể biến hóa theo 1 số ít điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng người sử dụng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá chỉ vé tàu SE2 tp sài gòn Nha Trang

Hướng dẫn để vé tàu thành phố sài gòn Nha Trang

Giờ đây, với sự cải tiến và phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, chúng ta chẳng buộc phải đi đâu xa chỉ cần ở bên cũng hoàn toàn có thể đặt vé tàu thành phố sài gòn Nha Trang online đơn giản và lập cập nhất qua website đặt vé trực đường hoặcqua điện thoại.

Bước 1:Click con chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ Hoặc điền vào Form dưới

Bước 2: Điền khá đầy đủ thông tin ga đi: sài Gòn, ga đến: Nha Trang và các trường bao gồm sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3:Sau 5 phút, nhân viên cấp dưới sẽ hotline điện xác thực thông tin, triển khai thanh toán và hoàn tất đặtvé tàu từ bỏ Ga thành phố sài thành Đến Ga Nha Trang.

Bạn đang xem: Xe lửa đi nha trang

Nhấn Đặt Vé để tìm chuyến tàu, giá chỉ vé và địa điểm từ ga sài thành đi ga Nha Trang phù hợp

Một chiều
Khứ hồi

Ga đi An HòaẤm Thượng
Bảo Sơn
Bắc Thủy
Bàn Cờ
Bắc Giang
Bảo Hà
Biên Hòa
Bắc Lệ
Bắc Ninh
Bồng Sơn
Bỉm Sơn
Bản Thí
Chí Chủ
Cẩm Giàng
Cầu Giát
Cầu Hai
Chi Lăng
Chu Lễ
Chí Linh
Cổ Loa
Cẩm LýCà Ná
Cổ Phúc
Chợ Sy
Đông Anh
Đa Phúc
Đồng Chuối
Đồng Đăng
Đông Hà
Đồng Hới
Dĩ An
Đại Lãnh
Đồng Lê
Đồng Mỏ
Đà Nẵng
Đông Triều
Đức Phổ
Diên Sanh
Đông Tác
Đoan Thượng
Diêu Trì
Đức Lạc
Giáp Bát
Gia Huynh
Giã
Gia Lâm
Gia Ray
Hải Dương
Hoàn Lão
Hạ Long
Hà Nội
Hòa Duyệt
Hải Phòng
Hương Phố
Hiền Sỹ
Hà Thanh
HuếKép
Kim Liên
Kim Lũ
Lạc Giao
La Khê
Lạc Sơn
Long Biên
Lào Cai
Lăng Cô
Long Đại
Lệ Sơn
Lâm Giang
La Hai
Lim
Lang Khay
Long Khánh
Lệ Kỳ
Lan Mẫu
Lạng Sơn
Lang Thíp
Lương Sơn
Lưu Xá
Mậu AMạo Khê
Minh Cầm
Mỹ Chánh
Mỹ Đức
Minh Khôi
Ma Lâm
Minh Lễ
Bình Thuận
Mỹ Trạch
Ngã Ba
Ninh Bình
Nam Định
Ninh Hoà
Ngòi Hóp
Nam Khê
Ngọc Lâm
Ngân Sơn
Núi Thành
Nha Trang
Phú Cang
Phú Diễn
Phủ Đức
Phú Hiệp
Phú Hòa
Phò Trạch
Phổ Yên
Phước Lãnh
Phố Lu
Phủ LýPhường Mỗ
Phú Thái
Phan Thiết
Phú Thọ
Phố Tráng
Phúc Tự
Phúc Trạch
Phố Vị
Phúc Yên
Quảng Ngãi
Quy Nhơn
Quảng Trị
Quán Triều
Sài Gòn
Sen Hồ
Suối Kiết
Sa Lung
Sông Mao
Sông Hóa
Sóng Thần
Tiên An
Tân Ấp
Tu Bông
Thị Cầu
Tháp Chàm
Trung Giã
Tuy Hoà
Thượng LýThanh Hoá
Trái Hút
Tiên Kiên
Trà Kiệu
Tam Kỳ
Thượng Lâm
Thọ Lộc
Thạch Lỗi
Thanh Luyện
Thái Nguyên
Thái Niên
Từ Sơn
Thái Văn
Uông Bí
Vân Canh
Văn Điển
Vũ Ẻn
Vinh
Văn Phú
Vĩnh Thủy
Việt Trì
Văn Xá
Voi Xô
Vĩnh Yên
Yên Bái
Yên Cư
Yên Duệ
Yên Dưỡng
Yên Trạch
Yên Trung
Yên Viên
Yên Xuân

Ga đến An HòaẤm Thượng
Bảo Sơn
Bắc Thủy
Bàn Cờ
Bắc Giang
Bảo Hà
Biên Hòa
Bắc Lệ
Bắc Ninh
Bồng Sơn
Bỉm Sơn
Bản Thí
Chí Chủ
Cẩm Giàng
Cầu Giát
Cầu Hai
Chi Lăng
Chu Lễ
Chí Linh
Cổ Loa
Cẩm LýCà Ná
Cổ Phúc
Chợ Sy
Đông Anh
Đa Phúc
Đồng Chuối
Đồng Đăng
Đông Hà
Đồng Hới
Dĩ An
Đại Lãnh
Đồng Lê
Đồng Mỏ
Đà Nẵng
Đông Triều
Đức Phổ
Diên Sanh
Đông Tác
Đoan Thượng
Diêu Trì
Đức Lạc
Giáp Bát
Gia Huynh
Giã
Gia Lâm
Gia Ray
Hải Dương
Hoàn Lão
Hạ Long
Hà Nội
Hòa Duyệt
Hải Phòng
Hương Phố
Hiền Sỹ
Hà Thanh
HuếKép
Kim Liên
Kim Lũ
Lạc Giao
La Khê
Lạc Sơn
Long Biên
Lào Cai
Lăng Cô
Long Đại
Lệ Sơn
Lâm Giang
La Hai
Lim
Lang Khay
Long Khánh
Lệ Kỳ
Lan Mẫu
Lạng Sơn
Lang Thíp
Lương Sơn
Lưu Xá
Mậu AMạo Khê
Minh Cầm
Mỹ Chánh
Mỹ Đức
Minh Khôi
Ma Lâm
Minh Lễ
Bình Thuận
Mỹ Trạch
Ngã Ba
Ninh Bình
Nam Định
Ninh Hoà
Ngòi Hóp
Nam Khê
Ngọc Lâm
Ngân Sơn
Núi Thành
Nha Trang
Phú Cang
Phú Diễn
Phủ Đức
Phú Hiệp
Phú Hòa
Phò Trạch
Phổ Yên
Phước Lãnh
Phố Lu
Phủ LýPhường Mỗ
Phú Thái
Phan Thiết
Phú Thọ
Phố Tráng
Phúc Tự
Phúc Trạch
Phố Vị
Phúc Yên
Quảng Ngãi
Quy Nhơn
Quảng Trị
Quán Triều
Sài Gòn
Sen Hồ
Suối Kiết
Sa Lung
Sông Mao
Sông Hóa
Sóng Thần
Tiên An
Tân Ấp
Tu Bông
Thị Cầu
Tháp Chàm
Trung Giã
Tuy Hoà
Thượng LýThanh Hoá
Trái Hút
Tiên Kiên
Trà Kiệu
Tam Kỳ
Thượng Lâm
Thọ Lộc
Thạch Lỗi
Thanh Luyện
Thái Nguyên
Thái Niên
Từ Sơn
Thái Văn
Uông Bí
Vân Canh
Văn Điển
Vũ Ẻn
Vinh
Văn Phú
Vĩnh Thủy
Việt Trì
Văn Xá
Voi Xô
Vĩnh Yên
Yên Bái
Yên Cư
Yên Duệ
Yên Dưỡng
Yên Trạch
Yên Trung
Yên Viên
Yên Xuân

Ngày Đi Ngày Về

sau thời điểm đặt vétàu thành phố sài gòn Nha Trang online, vé sẽ tiến hành gửi vào email, zalo, sms Facebook… du khách in vé hoặc chụp hình lại vé này và sở hữu theo khi ra ga, xuất trình kèm theo CMND để gia công thủ tục lên tàu.

Cách thanh toán vé tàu thành phố sài thành Nha Trang

Hình thức thanh toán sau khoản thời gian đặt vé tàu thành phố sài thành Nha Trang online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ thương mại internet banking hoặc qua những điểm thu hộ.

Thông tin tương tác mua vé tàu tp sài gòn Nha Trang

Hiện nay Đường sắt vn đã xây dừng Vé tàu năng lượng điện tử, việc chọn mua vé tàu thuận tiện hơn siêu nhiều, Bạn không cần phải tới cửa hàng đại lý bán vé tàu tại thành phố sài thành hoặc ra Ga sài thành mà chỉ cần ở nhà điện thoại tư vấn điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến.

Một chuyến phượt Nha Trang bằng tàu hỏa sẽ là một trong những trải nghiệm rất đáng để thử trong đời, nếu như bạn cũng mong muốn có một chuyến đi như cố gắng nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm Tico Travel sẽ share cho các bạn những tin tức hữu ích về một chuyến phượt Nha Trang tàu hỏa như phương pháp mua vé tàu đi Nha Trang, giá bán vé tàu đi Nha Trang, chú ý khi đi du lịch Nha Trang bởi tàu hỏa,… cùng bước đầu tìm đọc nhé!

CÓ THỂ BẠN quan tiền TÂM: 

Top trăng tròn khách sạn Nha Trang giá thấp view đại dương đẹp quý phái từ 3-4-5 sao

Top trăng tròn Khu nghỉ ngơi Resort Nha Trang đẹp giá tốt view biển

Top 20 homestay Nha Trang đẹp lôi kéo gần đại dương được ưa thích

Top đôi mươi villa Nha Trang đẹp gần biển bến bãi Dài xứng đáng nghỉ dưỡng

1. Thời điểm đẹp nhằm đi du lịch Nha Trang

Để đã đạt được một chuyến hành trình du lịch Nha Trang như ý, các các bạn sẽ phải tò mò xem tại trên đây mùa nào sẽ lý tưởng nhất để đi du lịch. Tiết trời Nha Trang hơi ôn hòa, không thực sự nắng gắt vào mùa hè và quá hà khắc vào mùa mưa. Một năm chia thành 02 mùa rõ rệt là mùa khô cùng mùa mưa, tùy vào mỗi mùa mà tp Nha Trang bao gồm vẻ đẹp riêng.

Mùa thô của Nha Trang bắt đầu từ mon 1 và kết thúc vào tháng 8, vào mùa này tp sẽ chứa chan trong ánh nắng, thích hợp cho các chuyến hành trình nghỉ dưỡng cùng vui chơi. Mùa du lịch của phượt Nha Trang là từ thời điểm tháng 03 đến tháng 08, cũng chính là khoảng thời gian lý tưởng cho những chuyến du ngoạn biển. Nếu đến Nha Trang vào mùa hè chắc chắn bạn sẽ không thể nào bỏ dở hai lễ hội lớn được tổ chức triển khai vào năm lẻ tại tp đó là lễ hội Tháp Bà được ra mắt từ ngày đôi mươi – 23/03 âm lịch với Festival biển Nha Trang.

*

Mùa mưa trên Nha Trang vẫn là khoảng thời hạn còn lại của năm, từ tháng 9 đến tháng 12. Chúng ta nên tránh đi trong thời điểm tháng 10 và tháng 11, vì đấy là thời gian Nha Trang bao gồm lượng mưa các nhất và liên tiếp có bão lớn. Tuy nhiên nếu bài bản đến trên đây vào thời hạn này, bạn nên thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, để có sự chuẩn bị kỹ càng, có công dụng ứng phó với việc chuyển phát triển thành của tiết trời xấu. 

2. Kinh nghiệm du ngoạn Nha Trang bởi tàu hỏa

2.1. Vì sao chúng ta nên sử dụng tàu hỏa khi đi du ngoạn Nha Trang

Bạn rất có thể lựa lựa chọn máy bay, xe pháo khách lúc tới Nha Trang, nhưng phượt Nha Trang bởi tàu hỏa cũng đang được rất nhiều du khách lựa chọn vì chưng nó đưa về rất nhiều công dụng mà các bạn không thể ngờ cho tới như tiết kiệm ngân sách được đưa ra phí, trong khi vé vật dụng bay biến hóa liên tục thì vé tàu đi Nha Trang lại có mức giá vô thuộc ổn định, chỉ có sự đổi khác nhẹ vào các dịp nghỉ lễ hội lớn. 

Với vận tốc dịch rời tương đối chậm, toàn bộ toa tàu phần đa được trang bị cửa ngõ sổ, chúng ta có thể thỏa thích ngắm nhìn và thưởng thức cảnh đẹp 2 bên đường. Đặc biệt cân xứng cho khách hàng đi theo gia đình hoặc hội bạn, hy vọng có không gian riêng nhằm trò chuyện. Hình như hành lý chúng ta có thể mang lúc đi tàu hỏa lên tới 20kg, bạn có thể mang theo bất cứ những gì mình muốn trong loại vali của mình. 

*

Để đáp ứng nhu cầu nhu cầu dịch chuyển bằng tàu hỏa, khối hệ thống tàu hỏa đang được nâng cấp cả về thiết kế phía bên ngoài lẫn nhân thể nghi bên trong, giúp cho bạn có một chuyến du ngoạn thoải mái trên tàu. Không gian rộng cùng thoáng, khối hệ thống cách âm giữa các toa tàu, và khối hệ thống phòng cháy chữa trị cháy được gắn thêm đặt không thiếu cũng là 1 trong những điểm cộng phệ cho du khách.

*

Nếu bạn ở tại những khu vực lân cận nhà ga bạn cũng có thể ghé qua bên ga sát đó để thiết lập vé tàu đi Nha Trang. Chúng ta cũng có thể đến đơn vị ga tại những tỉnh thành như Hà Nội, nam giới Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Đồng Nai, tp hcm để cài cho mình một dòng vé tàu đi Nha Trang

*

2.2.2. Thiết lập vé tàu lửa đi Nha Trang online

Mua vé tàu đi Nha Trang online là việc lựa chọn tiện lợi và thông dụng hiện nay, các bạn sẽ có thể tra cứu hiểu cụ thể về hạng toa tàu, thời hạn và tuyến dịch rời mà ko tốn nhiều thời gian và công sức của con người đi lại, kèm với chính là được hưởng rất nhiều chương trình ưu đãi. Tiếp sau đây Tico Travel sẽ hướng dẫn cho bạn quá trình mua vé tàu đi Nha Trang online.

*

Bước 1: Đầu tiên bạn truy cập vào website dsvn.vn của tổng công ty đường tàu Việt Nam.Bước 2: bạn chọn ga phát xuất và ga đếnBước 3: lựa chọn 1 trong hai nhiều loại vé một chiều hoặc khứ hồiBước 4: Chọn thời hạn đi mang đến vé một chiều, hoặc cả thời hạn đi với về mang lại vé nhị chiềuBước 5: sau đó nhấn vào ô tra cứu kiếmBước 6: Ở bước này các bạn sẽ chọn các loại tàu, vùng tàu, chọn chỗ ngồi và xem giá.

Lưu ý: ghế ghi lại màu cam là vẫn bán, và white color là còn trống. 

Sau khi chọn lựa được vị trí ngồi ưng ý, bạn kích vào giỏ hàng mặt tay phải và tiến hành chấm dứt thủ tục thanh toán để tải vé.

Bước 7: Nhập các thông tin các nhân theo yêu mong và tiến hành thanh toán.Bước 8: Sau khi xong xuôi các thủ tục thanh toán, bên công ty đường sắt việt nam sẽ gửi cho chính mình mail chứng thực rằng bạn đã mua thành công xuất sắc vé tàu đi Nha Trang.

2.3. Bí quyết chọn ghế ngồi khi đi phượt Nha Trang bởi tàu hỏa

Một chỗ ngồi thoải mái sẽ tăng thêm sự phấn khích của công ty cho một chuyến du ngoạn du lịch bằng tàu hỏa cho Nha Trang, Tico Travel vẫn mách cho mình cách chọn một chỗ ngồi thật lý tưởng trên tàu khi chúng ta mua vé tàu lửa đi Nha Trang nhé!

Chọn số ghế khi đi phượt Nha Trang sẽ thích hợp cho những mình muốn ngắm cảnh, với đoạn đường dịch chuyển ngắn như xuất xứ từ thành phố sài thành – Nha Trang và muốn tiết kiệm chi phí chúng ta có thể lựa chọn cho bạn hạng ghế cứng. Không tính ghế cứng bên trên tàu còn tồn tại ghế mượt với mức giá cao hơn nhưng dễ chịu hơn, nếu như khách hàng bị say xe chúng ta nên lựa chọn số chỗ ngồi cạnh cửa sổ để không gian được thông thoáng hơn.

*

Đối với du khách dịch rời đường dài mang đến Nha Trang như Hà Nội, nên chọn lựa cho bản thân một cái giường êm ái, khiến cho bạn có ko gian dễ chịu cho vấn đề nghỉ ngơi, giữ cho sức khỏe được xuất sắc khi mang lại Nha Trang.

*

2.4. Giá chỉ vé tàu đi Nha Trang

Vì có nhiều hạng ghế khác nhau và địa điểm xuất phát phải giá vé tàu cũng vì thế mà vậy đổi, một số trong những thông tin về giá bán vé tàu đi Nha Trang quý khách rất có thể tham khảo như sau: 

*

Tuyến thành phố sài thành – Nha Trang

Ghế ngồi cứng: có giá xấp xỉ từ 190.000vnđ – 200.000vnđ
Ghế ngồi cứng điều hòa: gồm giá xấp xỉ từ 200.000vnđ – 270.000vnđ
Ghế ngồi mượt điều hòa: bao gồm giá xấp xỉ từ 250.000vnđ – 410.000vnđ
Giường điều hòa: gồm giá giao động từ 300.000vnđ – 650.000vnđ

Tuyến thành phố hà nội – Nha Trang

Ghế ngồi cứng: gồm giá xấp xỉ từ 450.000vnđ – 550.000vnđ
Ghế ngồi cứng điều hòa: gồm giá giao động từ 650.000vnđ – 710.000vnđ
Ghế ngồi mềm điều hòa: tất cả giá xấp xỉ từ 750.000vnđ – 1.000.000vnđ
Giường điều hòa: gồm giá xấp xỉ từ 830.000vnđ – 2.500.000vnđ

3. Thông tin về kế hoạch chạy của tàu hỏa đi Nha Trang

3.1. Tuyến sài gòn – Nha Trang

Nhà ga sài gòn có add tại số 01 đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, bạn có thể mua vé tàu đi Nha Trang trên đây. Từ dùng Gòn các bạn sẽ mất khoảng 7 – 9 giờ đồng hồ để mang đến Nha Trang mang đến một chuyến hành trình bằng tàu hỏa.

Có các chuyến tàu khởi hành từ tp sài thành đến Nha Trang như SE6, SE8, SE22, SE10, SE4, SNT2, SQN4. Có nhiều thời điểm căn nguyên trải dài trong ngày, chuyến nhanh nhất có thể xuất phát vào 6:00 với muộn tốt nhất vào 20:30. 

*

3.2. Tuyến tp hà nội – Nha Trang

Nhà ga tp sài thành có địa chỉ cửa hàng tại số 120 mặt đường Lê Duẩn, quận trả Kiếm, Hà Nội, chúng ta có thể trực tiếp mua vé tàu đi Nha Trang tại đây. Nếu xuất phát điểm từ đây mang đến chuyến du lịch tàu hỏa đến Nha Trang các bạn sẽ mất tối thiểu 24 tiếng di chuyển. Các con tàu dịch rời từ thủ đô đến Nha Trang đó là SE1, SE3, SE5, SE7, SE9. Chuyến nhanh nhất có thể xuất vạc vào 6:00 và muộn nhất vào 22:20. 

*

4. Những xem xét khi đi du ngoạn Nha Trang bởi tàu hỏa

Nếu bạn đặt hàng đến Nha Trang bằng tàu hỏa vào dịp lễ, nhất là các ngày lễ hội lớn bạn nên được sắp xếp vé trước ngày đi khoảng chừng tầm 1 – 2 mon để bảo vệ rằng chúng ta chọn được một địa điểm ngồi vừa lòng cho mình và nên tránh tình trạng cháy vé, có tác dụng lỡ chiến lược du lịch của doanh nghiệp chỉ do không download được vé. Nếu khách hàng đi vào ngày thường chỉ việc mua trước thời gian đi khoảng tầm 12 mang tai mang tiếng được.Bạn nhớ sẵn sàng sẵn cho chính mình thẻ minh chứng nhân dân hoặc căn cước công dân nhằm xuất trình khi rước vé mà các bạn đã để online trước đó.Mỗi loại vé tàu sẽ có được quy định đổi/trả vé không giống nhau, bạn nên xem xét những thông tin này để đổi/trả vé tàu khi buộc phải thiết.Bạn nên sẵn sàng và sở hữu theo một ít món ăn nhẹ, tuy nhiên trên mặt đường đi sẽ sở hữu được trạm giới hạn nhưng việc mang theo thiết bị ăn để giúp bạn huyết kiệm chi tiêu và đảm bảo đảm an toàn sinh lương thực hơn.Khi gặp bất kể vấn đề gì trên tàu các bạn nên contact ngay với nhân viên để được cung ứng và xử lý nhanh chóng.Mặc cho dù lượng tư trang hành lý tối đa bạn được với theo lúc đi tàu là 20kg nhưng lại bạn nên chỉ có thể đem theo hầu như thứ nên thiết, hành lý càng bé dại gọn càng tốt để tránh vất vả khi dịch rời đến các điểm khác trong hành trình. Chọn những bộ trang phục dễ chịu cũng là một trong sự chuẩn bị thông minh lúc đi phượt bằng tàu hỏa mang đến Nha Trang.

5. Một số trong những cách dịch chuyển từ ga Nha Trang đến trung chân tình phố

Sau khi vượt một chạy đường dài người tiêu dùng sẽ cập cảng nhà ga Nha Trang tại add số 17 con đường Thái Nguyên, phường Phước Tân, tp Nha Trang. Vị trí này giải pháp trung tâm tp và các vị trí nổi giờ của Nha Trang khá gần như Tháp Trầm Hương, Hòn Tre, Hòn Chồng, trung tâm vui chơi quảng trường 2/4, đổi thay Nha Trang,… một khoảng cách khá gần, nên người sử dụng cũng thuận tiện đón những phương nhân tiện để mang đến đó bao gồm taxi, xe cộ buýt hoặc xe cộ ôm. 

*

Một số dòng xe taxi quý khách có thể lựa chọn như Mai Linh, Emaco Taxi, Thành Hưng,… giá bán taxi sẽ xấp xỉ từ 11.000vnđ/km – 15.000vnđ/km. Về phương tiện đi lại xe buýt quý khác rất có thể lựa lựa chọn tuyến xe pháo buýt số 04, 06 mỗi chuyến có mức giá khoảng 7.000vnđ. Gạn lọc xe ôm cũng là 1 trong những phương tiện di chuyển dễ ợt vì tận nhà gà có rất nhiều bác xe ôm hoạt động, nhưng trước lúc đi bạn nên trả giá đựng tránh triệu chứng chặt chém. 

6. Một trong những khách sạn và resort bên cạnh nhà ga Nha Trang

Để thuận lợi trong việc dịch chuyển từ công ty ga về chỗ lưu trú, Tico Travel báo tin một số khách sạn sát bên nhà ga Nha Trang cho mình tham khảo như sau.

6.1. Hotel Eastin Grand Nha Trang

Eastin Grand Nha Trang có add tại số 02 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Lộc Thọ, tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đường. Bạn sẽ mất khoảng tầm 5 phút dịch chuyển bằng xe để đi theo tuyến phố Thái Nguyên – Lê Thánh Tôn nhằm về khách hàng sạn. Đây là một trong điểm lưu lại trú sang trọng 5 sao, sở hữu phong cách hiện đại và tất cả tầm nhìn xin xắn ra biển lớn và thành phố, gồm gồm hạng Deluxe, Hạng Executive cùng hạng Family cho chính mình lựa chọn.

*

6.2. Hotel Queen Ann Nha Trang

Khách sạn Queen Ann Nha Trang ở trong nửa đường kính 3,3km từ địa điểm số 100 nai lưng Phú, Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh giấc Khánh Hòa cho nhà ga Nha Trang. Kế bên vị trí thuận lợi cho việc dịch chuyển từ đơn vị ga mang lại đây, khách hàng sạn bao gồm vị trí đắc địa giúp cho chính mình tham quan các địa điểm du lịch một bí quyết dễ dàng. Đạt tiêu chuẩn chỉnh 5 sao quốc tế, hạng phòng tại Queen Ann Nha Trang cực kì đa dạng với tiện nghi phù hợp cho cả khách đi theo cặp cùng nhóm.

*

6.3. Havana khách sạn Nha Trang

Cách đơn vị ga Nha Trang khoảng tầm 3km, Havana hotel Nha Trang một khách sạn 5 sao là một địa điểm nghỉ dưỡng các bạn không thể bỏ lỡ. Cùng với thiết kế tân tiến và hoành tráng, dịch vụ không thiếu và chu đáo, Havana hotel Nha Trang luôn biết cách làm du khách bất thần từ đông đảo ngóc ngỏng của khách sạn và là vấn đề lưu trú lý tưởng nhưng mà mọi khác nước ngoài yêu nét đẹp tìm kiếm. 

Để hiểu biết thêm thông tin cụ thể và các ưu đãi tại khách sạn Eastin Grand Nha Trang, các bạn vui lòng liên hệ vào hotline 025 7777 7777 nhằm được phục vụ chu đáo nhất.

Xem thêm:

7. Nhắc nhở một số vị trí thú vị cho chuyến phượt Nha Trang bởi tàu hỏa

Hòn tằm Nha Trang cách nhà ga Nha Trang 3km
Viện hải dương học biện pháp nhà ga Nha Trang 6km
Tháp Bà Ponagar bí quyết nhà ga Nha Trang 3km.

Đấy là 1 trong số xem xét và hướng dẫn phượt Nha Trang bởi tàu hỏa, hy vọng nội dung bài viết này Tico Travel có thể khiến cho bạn có thêm được rất nhiều điều và nếu bạn thắc mắc không biết ở đâu tại Nha Trang thì có thể truy cập vào Tico Travel để tìm hiểu và book phòng với cái giá ưu đãi nhé!