Ế độ ẩm được chỉ ra rằng nguyên nhân hàng đầu khiến Honda Super Dream 100 buộc phải kết thúc sản xuất. Dù không hề ít người sử dụng tiếc nuối nhiều năm vừa qua nhưng cơ hội tái cung ứng mẫu xe này khá nhỏ tuổi nhoi.

Bạn đang xem: Kỹ thuật xe dream 100


Dream2.jpg" alt="*">