Năm nay, tháng 12 không cuống quýt làm hài lòng tuyết. Svyatoslav hỏi từng ngày khi tuyết rất có thể điêu khắc bạn tuyết. Vì đó, tôi đưa ra quyết định thử nghiệm với tuyết nhân tạo. Bọn họ phải nói rằng các công thức nấu ăn uống trên mạng tất cả rất nhiều. Đối với bạn dạng thân, tôi đang chọn những người dân không yêu cầu đi bộ thêm vào cửa hàng