Có tính năng bập bênh


Bạn đang xem: Xe ăn bột có bập bênh

Có thể điều chỉnh các tư thếBánh xe di chuyển
Kích thước: 75*45cm
Dành cho nhỏ nhắn từ 0 – 24 tháng
Xuất xứ: Việt Nam
360,000₫","sku":"3920","variation_description":"","variation_id":3920,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_loai":"Hou00e0ng Thu00e0nh KS13","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":370000,"display_regular_price":370000,"image":"title":"Ks13","caption":"","url":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/KS13.jpg","alt":"Ks13","src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/KS13-600x450.jpg","srcset":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/KS13-600x450.jpg 600w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/KS13-300x225.jpg 300w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/KS13-20x15.jpg 20w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/KS13.jpg 680w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/KS13.jpg","full_src_w":680,"full_src_h":510,"gallery_thumbnail_src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/KS13-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/KS13-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":3915,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"370,000₫","sku":"3921","variation_description":"","variation_id":3921,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_loai":"Hou00e0ng Thu00e0nh KS14","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":480000,"display_regular_price":480000,"image":"title":"Xe Bon Nhun Mui Ks14","caption":"","url":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-mui-ks14.jpg","alt":"Xe Bon Nhun Mui Ks14","src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-mui-ks14-600x450.jpg","srcset":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-mui-ks14-600x450.jpg 600w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-mui-ks14-300x225.jpg 300w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-mui-ks14-768x576.jpg 768w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-mui-ks14.jpg 800w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-mui-ks14-20x15.jpg 20w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-mui-ks14.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-mui-ks14-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-mui-ks14-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":3919,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"480,000₫","sku":"3922","variation_description":"","variation_id":3922,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_loai":"Hou00e0ng Thu00e0nh KS15","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":480000,"display_regular_price":480000,"image":"title":"Xe Bon Nhun Ks15","caption":"","url":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-ks15.jpg","alt":"Xe Bon Nhun Ks15","src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-ks15-600x450.jpg","srcset":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-ks15-600x450.jpg 600w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-ks15-300x225.jpg 300w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-ks15-768x576.jpg 768w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-ks15.jpg 800w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-ks15-20x15.jpg 20w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-ks15.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-ks15-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-bon-nhun-ks15-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":3918,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"480,000₫","sku":"3923","variation_description":"","variation_id":3923,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_loai":"Hou00e0ng Thu00e0nh KS16","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":480000,"display_regular_price":480000,"image":"title":"Xe An Bot teo Bap Benh 3","caption":"","url":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-an-bot-co-bap-benh-3.jpg","alt":"Xe An Bot co Bap Benh 3","src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-an-bot-co-bap-benh-3.jpg","srcset":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-an-bot-co-bap-benh-3.jpg 600w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-an-bot-co-bap-benh-3-300x300.jpg 300w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-an-bot-co-bap-benh-3-100x100.jpg 100w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-an-bot-co-bap-benh-3-510x510.jpg 510w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-an-bot-co-bap-benh-3-20x20.jpg 20w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-an-bot-co-bap-benh-3.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-an-bot-co-bap-benh-3-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/xe-an-bot-co-bap-benh-3-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":3914,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"480,000₫","sku":"3924","variation_description":"","variation_id":3924,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_loai":"Hou00e0ng Thu00e0nh KS21","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":480000,"display_regular_price":480000,"image":"title":"Xe Nhun An Bot Ks21","caption":"","url":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/Xe-nhun-an-bot-ks21.jpg","alt":"Xe Nhun An Bot Ks21","src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/Xe-nhun-an-bot-ks21-600x450.jpg","srcset":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/Xe-nhun-an-bot-ks21-600x450.jpg 600w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/Xe-nhun-an-bot-ks21-300x225.jpg 300w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/Xe-nhun-an-bot-ks21-768x576.jpg 768w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/Xe-nhun-an-bot-ks21.jpg 800w, https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/Xe-nhun-an-bot-ks21-20x15.jpg 20w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/Xe-nhun-an-bot-ks21.jpg","full_src_w":800,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/Xe-nhun-an-bot-ks21-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://shopcon.vn/wp-content/uploads/2019/05/Xe-nhun-an-bot-ks21-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":450,"image_id":3917,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"480,000₫","sku":"3925","variation_description":"","variation_id":3925,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Loại
Chọn một tùy chọn
Hoàng Thành KS11Hoàng Thành KS13Hoàng Thành KS14Hoàng Thành KS15Hoàng Thành KS16Hoàng Thành KS21Xóa

– có màn kháng muỗi thuận lợi – bao gồm dây đai bình yên cho bé bỏng – có khung treo thứ chơi cho bé

Kích thước D x R: 87cm x 56cm

Trọng lượng: 4,2kg

cài đặt trọng: 0-18kg

Ghi chú: màu sắc &hoa văn bao gồm thể đổi khác theo thời trang.


Hãy là người trước tiên nhận xét “Xe nhún nạp năng lượng bột, ghế ăn uống bột bập bênh Autoru( nằm với ngồi)XAB-3” Hủy

You must be logged in khổng lồ post a review.


*
*
*
*
*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mua theo thương hiệu

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zXem thêm: Hyundai tucson 1 /2023 - hyundai tucson 2020 cũ giá rẻ 01/2023

Thương hiệu bacquangnamvtc.edu.vn đang được đăng ký nhãn hiệu độc quyền, mọi hình thức sao chép hoặc áp dụng trái phép những phải phụ trách trước pháp luật.