Lần trước tiên lái "trộm" xe

Tôi và một anh bạn đã xong "sự kiện" lần thứ nhất cầm lái chiếc Honda 67 tận nơi chứa rác.

Bạn đang xem: Xe 67 ở sài gòn


JYyv
Kq
BCk
L1oni2wv
Q" alt="*">