Hiện nay việc di chuyển bằng ô tô đang ngày càng trở lên phổ biến tại Việt Nam và có rất nhiều người muốn học và thi bằng lái xe ô tô để thuận tiện cho việc đi lại cũng như để tăng thêm cơ hội việc làm trong lĩnh vực lái xe. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp quý độc giả biết rõ hơn về các mức thời gian học bằng lái xe ô tô để quý độc giả có thể biết được từng hạng bằng học lái xe ô tô mất bao nhiêu thời gian.

Bạn đang xem: Ô tô bao lâu

Học bằng lái xe ô tô mất bao lâu theo luật Việt Nam

I. Học lái xe ô tô mất bao lâu tại các trung tâm

Hiện nay theo quy định của luật thì bằng lái xe ô tô được phân theo nhiều hạng bằng khác nhau như bằng B11 số tự động, B1 số sàn, B2, C, D, E, F, FB2, FC, FD, FE.

Hiện tại pháp luật mới quy định về việc đào tạo trực tiếp để thi các bằng lái xe hạng B11, hạng B1, hạng B2 và hạng C. Còn với các hạng bằng lái xe ô tô còn lại từ hạng D trở đi thì phải học tiến hành thi nâng hạng bằng từ bằng B1, B2 và C để nâng bằng lên D, E, F…

Tại các trung tâm học lái xe ô tô mất bao nhiêu thời gian

Theo điều 13 thông tư 12/2017/TT-BGTVT và khoản 9, điều 1 thông tư 38/2019/TT-BGTVT thì thời gian đào tạo các hạng bằng lái xe B11, B1, B2, C như sau:


SỐ TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE

Hạng B1

Hạng B2

Hạng C

Học xe số tự động

Học xe số cơ khí

1

Ôn, kiểm tra kết thúc khóa học

ngày

3

4

4

4

2

Số ngày thực học

ngày

59,5

69,5

73,5

115

3

Số ngày được nghỉ lễ, khai giảng, bế giảng

ngày

14

15

15

21

4

Cộng số ngày/khóa đào tạo

ngày

76,5

88,5

92,5

140


Bảng tổng số ngày của 1 khóa đào tạo lái xe ô tô theo thông tư 38/2019/TT-BGTVT

1. Thời gian học bằng lái hạng B1 số tự động (B11)

Tổng thời gian 1 khóa đào tạo với bằng B1 số tự động là 476 giờ:

Lý thuyết: 136 giờThực hành: 340 giờ

Nếu mỗi ngày học 8 tiếng thì tổng số ngày của 1 khóa đào tạo bằng B1 số tự động là 76,5 ngày và rơi vào khoảng 2,5 tháng/khóa.

2. Thời gian học bằng lái hạng B1 số sàn (B1)

Tổng thời gian 1 khóa đào tạo với bằng B1 số sàn là 556 giờ:

Lý thuyết: 136 giờThực hành: 420 giờ

Nếu mỗi ngày học 8 tiếng thì tổng số ngày của 1 khóa đào tạo bằng B1 số sàn là 88,5 ngày và rơi vào khoảng 3 tháng/khóa.

3. Thời gian học bằng lái hạng B2

Tổng thời gian 1 khóa đào tạo với bằng B2 là 588 giờ:

Lý thuyết: 168 giờThực hành: 420 giờ

Nếu mỗi ngày học 8 tiếng thì tổng số ngày của 1 khóa đào tạo bằng B2 là 92,5 ngày và rơi vào khoảng hơn 3 tháng/khóa.

4. Thời gian học bằng lái hạng C

Tổng thời gian 1 khóa đào tạo bằng lái hạng C là 920 giờ:

Lý thuyết: 168 giờThực hành: 752 giờ

Nếu mỗi ngày học 8 tiếng thì tổng số ngày của 1 khóa đào tạo bằng hạng C sẽ là 140 ngày và rơi vào khoảng 5 tháng/khóa.

II. Học nâng hạng bằng lái xe ô tô mất bao nhiêu thời gian?

Ngoài những câu hỏi về việc học lái xe ô tô mất bao lâu? Thì thời gian để học nâng hạng bằng đối với những người đã có bằng lái xe ô tô cũng đang rất được quan tâm hiện nay.

Học nâng bằng lái xe ô tô mất bao nhiêu thời gian

Trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ giúp các bạn biết rõ hơn về thời gian để học nâng các hạng bằng lái xe ô tô.


SỐ

TT

NỘI DUNG

ĐƠN

VỊ

TÍNH

HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE

B1

(số tự động) lên B1

B1

lên

B2

B2

lên

C

C

lên

D

D

lên

E

B2,

D,

E

lên

F

C,

D,

E

lên

FC

B2

lên

D

C

lên

E

1

Ôn, kiểm tra kết thúc khoá học

ngày

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Số ngày thực học

ngày

15

12

24

24

24

24

34

42

42

3

Số ngày được nghỉ lễ, khai giảng, bế giảng

ngày

2

2

4

4

4

4

4

8

8

4

Số ngày/ khoá học

ngày

18

16

30

30

30

30

40

52

52


Tổng thời gian đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe theo thông tư 38/2019/TT-BGTVT

1. Nâng hạng B1 số tự động (B11) lên B1 số sàn (B1)

Thời gian để nâng hạng bằng lái xe ô tô B1 số tự động lên B1 tổng là 120 giờ.

Người nâng hạng từ B11 lên B1 sẽ không phải học lý thuyết mà chỉ cần học đủ 120 giờ thực hành.

Tổng số ngày học là 18 ngày/khóa đào tạo nâng bằng vào tầm từ 0,5 tháng để học.

2. Nâng hạng B1 số sàn lên B2

Thời gian nâng hạng bằng lái B1 số sàn lên B2 tổng là 94 giờ

Lý thuyết: 44 giờThực hành: 50 giờ

Tổng số ngày học là 16 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng và cũng mất tầm khoảng 0,5 tháng.

3. Nâng hạng B2 lên C

Thời gian nâng hạng bằng lái B2 lên C tổng là 192 giờ

Lý thuyết: 48 giờThực hành: 144 giờ

Tổng số ngày học là 30 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng và cũng mất tầm khoảng 1 tháng.

4. Nâng hạng C lên D

Thời gian nâng hạng bằng lái C lên D tổng là 192 giờ

Lý thuyết: 48 giờThực hành: 144 giờ

Tổng số ngày học là 30 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng và cũng mất tầm khoảng 1 tháng.

5. Nâng hạng D lên E

Thời gian nâng hạng bằng D lên E tổng là 192 giờ

Lý thuyết: 48 giờThực hành: 144 giờ

Tổng số ngày học là 30 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng và cũng mất tầm khoảng 1 tháng.

6. Nâng hạng B2, D, E lên F

Thời gian nâng hạng bằng B2, D, E lên F tổng là 192 giờ

Lý thuyết: 48 giờThực hành: 144 giờ

Tổng số ngày học là 30 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng và cũng mất tầm khoảng 1 tháng.

7. Nâng hạng C, D, E lên FC

Thời gian nâng hạng bằng lái C, D, E lên FC tổng là 272 giờ

Lý thuyết: 48 giờThực hành: 224 giờ

Tổng số ngày học là 40 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng và cũng mất tầm khoảng 1 - 1,5 tháng.

8. Nâng hạng B2 lên D

Thời gian nâng hạng bằng lái B2 lên D tổng là 336 giờ

Lý thuyết: 56 giờThực hành: 280 giờ

Tổng số ngày học là 52 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng và cũng mất tầm khoảng 1,5 - 2 tháng.

9. Nâng hạng C lên E

Thời gian nâng hạng bằng lái C lên E tổng là 336 giờ

Lý thuyết: 56 giờThực hành: 280 giờ

Tổng số ngày học là 52 ngày/khóa đào tạo nâng hạng bằng và cũng mất tầm khoảng 1,5 - 2 tháng.

III. Lưu ý

Dựa trên quy định của pháp luật về số giờ học lý thuyết và thực hành thì các trung tâm đào tạo lái xe được cấp phép hoạt động có thể sắp xếp thời gian đào tạo theo thời gian riêng của trung tâm nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng được theo số giờ học đã được luật quy định. Do đó thời gian đào tạo thực tế có thể sẽ dài hoặc ngắn hơn tùy theo thời gian học 1 ngày của học viên nhiều hay ít.

IV. Thời gian cấp bằng lái xe ô tô

Theo điều 35, thông tư 12/2017/TT-BGTVT và khoản 5, điều 2, 01/2021/TT-BGTVT thì sau khi thi đỗ sát hạch hạng bằng lái xe đã đăng ký thi thì trong vòng chậm nhất 10 ngày người thi đỗ có thể đến nhận bằng hoặc trong vòng 3 ngày sau ngày thi sát hạch có thể đăng ký nhận bằng trực tuyến trên website của Tổng cục đường bộ Việt Nam hoặc đăng ký tại Sở giao thông vận tải để nhận bằng qua đường bưu điện tại nhà.

Trên đây là những mức thời gian thông thường để học bằng lái xe ô tô các hạng. Mong rằng dựa trên bài viết này quý độc giả đã biết được việc học bằng lái xe ô mất bao lâu từ đó có thể sắp xếp thời gian để đăng ký học và thi hạng bằng mà mình đang cần.

Khi đi học bằng lái xe ô tô, học viên thường quan tâm tới rất nhiều yếu tố. Đó là vấn đề về địa điểm đào tạo ở đâu tốt? Sân tập lái xe ô tôcó gần nhà không ? Học phí có phù hợp không? Chương trình đào tạo có chất lượng không? Và vấn đề được quan tâm hơn cả là thời gian học lái xe oto bao lâu? Có khá nhiều lý do khiến người ta quan tâm tới thời gian học lái xe. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn đề này.

1. Học lái xe oto bao lâu - thắc mắc của hầu hết các học viên

2. Vậy học bằng lái xe oto bao lâu cho bằng B1, B2?

Học lái xe oto bao lâucho bằng B1, B2? Thắc mắc này luôn được đặt ra mỗi khi người ta có ý định đi học bằng. Vậythời gian học lái xe B1, B2 là bao lâu?
Theo bộ giao thông vận tải: người học bằng lái xe hạng nàysẽ phải hoàn thành đào tạo trong 3 tháng.Thời gian3 tháng này, học viên sẽ phải tham gia các buổi học và tiếp thu các khối lượng kiến thức kỹ năng cần thiết.Thời gian để được dự thi đối với bằng lái xe B2 : 93 ngày (Hành chính).Thời gian để được dự thi đối với bằng lái xe B1: 87ngày (Hành chính).Kết thúc 3 tháng học, học viên sẽ tiến hành làm một bài thi tốt nghiệp. Bài thi tốt nghiệp gồm 30 câu hỏi lý thuyết đối với hạng B1 và 36 câu hỏi lý thuyết đối với hạng B2. Chúng có cấu trúc giống với đề thi lý thuyết sát hạch. Học viên cần phải trả lời đúng 26/30 (B1) và 32/36 (B2)câu. Đó là điều kiện để tham dự kỳ thi sát hạch.Nếu lần 1 chưa tốt nghiệp, sẽ tiến hành thi lúc nào đạt thì thôi. Thời hạn sẽ là trước kỳ thi sát hạch diễn ra. Nếu trong kỳ thi sát hạch bạn không vượt qua bài lý thuyết? Bạn sẽ chờ đến kỳ thi năm sau. Lúc này bạn sẽ không thắc mắchọc bằng lái xe B1 mất bao lâunữa mà thay vào đó bạn phải ôn tập chuẩn bị chokỳ thi năm sau thật tốt nhất.

Xem thêm: Thanh lý nội thất văn phòng đà nẵng uy tín chất lượng, nội thất văn phòng đà nẵng, cam kết giá tốt nhất

Có thể bạn quan tâm : Học lái xe B1 khác B2 như thế nào ?
Đăng ký học lái xe b2 trọn gói bao tiền ?
Dịch vụ làm giấy phép lái xe ô tô ở đâu là tốt ?

2.1 Học bằng lái xe oto mất bao lâu cho phần lý thuyết của B1, B2?

Học lái xe B1 mất bao lâunếu xét về lý thuyết?
Tổng hợp từ A- Z hồ sơ và thủ tục đăng ký học lái xe B1 số tự động
Học lái xe con ở đâu là tốt ? Nên học bằng gì cho phù hợp ?

3. Thời gian học lái xe bằng C mất bao lâu

Đối với các khóa học đăng ký bằng lái xe hạng C thì thời gian đào tạo sẽ mất tối thiểu là 6 thángkể từ khi hoàn thiện hồ sơ mới được phép thi sát hạch. Vì vậy nếu bạn thấy những lời quảng cáo chỉ cần 4 tháng hay 4.5 tháng thì có thể sau đó thời gian thi sẽ được trung tâm thông báo lùi lại nên bạn hãy nắm kỹ mốc thời gian này. Sau khi thi sát hạch lý thuyết và thực hành, thời gianđể chờ lấy giấy phép lái xe theo quy định của Sở GTVT là từ 7-14 ngày. Đây là những quy định về thời gian khi đăng ký thi bằng lái xe hạng C mà bạn cần biết để sắp xếp công việc cho thật khoa học.

4. Những điều cần lưu ý khi trong khoảng thời gian học lái xe

5. Trung tâm dạy lái xe SBV - địa chỉ đào tạo học viên theo thời gian chuẩn