Hướng dẫn lập báo cáo tài thiết yếu trên Excel

Báo cáo tài chính là những report tổng hợp tốt nhất về thực trạng tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ yêu cầu trả cũng giống như tình hình tài chính, tác dụng kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nói biện pháp khác, report kế toán tài đó là phương nhân thể trình bày kỹ năng sinh lời và yếu tố hoàn cảnh tài chủ yếu của doanh nghiệp cho tất cả những người quan tâm. Sau đấy là hướng dẫn lập report tài thiết yếu trên Excel nhằm giúp mọi fan làm tốt các bước của mình.

Bạn đang xem: Cách làm báo cáo tài chính trên excel

1. Phía dẫn biện pháp lập bảng bằng phẳng phát sinh năm

Lập tương tự như như cân dối gây ra tháng, với số liệu tổng đúng theo từ bảng nhập liệu (BNL) của cả năm.

Cột mã TK, tên TK: Copy danh mục rất đầy đủ từ DMTK về.Cột dư Nợ với dư tất cả đầu kỳ: cần sử dụng hàm VLOOKUP tìm kiếm ở CĐPS tháng 1 về (phần dư đầu kỳ).Cột tạo nên Nợ, tạo nên có: dùng SUMIF tổng hợp tất cả các tháng nghỉ ngơi BNL về.Cột dư Nợ, dư có cuối kỳ: sử dụng hàm MAX.Dòng tổng số dùng hàm SUBTOTAL.Tại phần tiêu chuẩn BCTC, cột TS, DT, CP (Tài sản, Doanh thu, bỏ ra phí) và cột NV (Nguồn vốn): bạn cần khẳng định xem các TK bên trên CĐPS năm ứng với hầu hết chỉ tiêu làm sao trên "Bảng bằng vận kế toán" với "BC tác dụng kinh doanh" thì đính mã số của chỉ tiêu đó mang lại TK tương ứng.

Ví dụ: trên CĐKT chỉ tiêu "Tiền và tương tự tiền" tất cả mã số 110. Tiêu chí này ứng với các TK 111, 112 trên CĐPS năm. Vậy các bạn nhập vào cột "TS, DT, CP" cái TK 111, 112 mã số "110". Cách làm này tiến hành tương tự cho các TK còn lại.

2. Bảng phẳng phiu kế toán (CĐKT)

Bảng CĐKT lập theo thời điểm cuối năm tài chính.Để bảng cân đối kế toán đúng thì tổng gia sản phải bởi tổng nguồn vốn.Cột thời gian trước: địa thế căn cứ vào Cột năm nay của " Bảng cân nặng Đối kế toán " năm trước.Cột thời gian nay: Đặt hàm SUMIF cho các chỉ tiêu tương ứng để lấy số liệu về từ CĐPS năm, với:Dãy điều kiện: là cột "TS, DT, CP" so với các mã số ở trong phần Tài sản. Hoặc cột "NV" đối với các mã số ở trong phần nguồn vốn.Điều kiện bắt buộc tính: là các ô mã số bên trên CĐKT.Dãy tính tổng: là cột Dư nợ đối với các mã số dung dịch phần tài Sản, cột Dư có so với các mã số trực thuộc phần mối cung cấp vốn.

Chú ý: Đối với những Mã số như mã số 132 "Trả trước cho tất cả những người bán". Mã số 313 "Người cài đặt trả tiền trước". Những mã số trong ngoặc đối chọi (*) như mã số 212 "Giá trị hao mòn lũy kế" nên ghi âm. Mã số 417 "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" phải bù trừ Nợ/Có (Nếu lãi ghi dương, lỗ ghi âm).


3. Bảng report kết quả sale (BCKQHĐKD)

Bảng BCKQHĐKD lập đến thời kỳ- là tập hợp tác dụng kinh doanh của một kỳ.Cột thời gian trước: căn cứ vào cột ngăm tức thì của "Báo cáo tác dụng kinh doanh" năm trước.Cột số thời gian nay: Đặt hàm SUMIF cho các chỉ tiêu tương ứng để đưa số liệu tự CĐPS năm, với:Dãy điều kiện: là cột "TS, DT, CP" bên trên CĐPS năm.Điều kiện đề xuất tính: là các ô mã số bên trên BCKQKD.Dãy tính tổng: là cột tạo nên Nợ trên CĐPS năm.

Chú ý: với chỉ tiêu 11 – giá vốn phân phối hàng, tiêu chuẩn này không bao hàm giá vốn bán hàng bị trả lại, trong lúc số liệu trên CĐPS năm là tổng giá chỉ vốn đã bao gồm giá vốn bán hàng bị trả lại, vậy các bạn phải trừ đi giá chỉ vốn của hàng cung cấp bị trả lại.

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (LCTT)

Thể hiện loại ra và dòng vào của tiền trong Doanh Nghiệp.Để report lưu chuyển tiền tệ đúng thì chỉ tiêu (70) bên trên lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ phải bằng chỉ tiêu (110) trong bảng CĐKT.Cột thời gian trước: căn cứ vào Cột năm nay của "Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ" năm trước.Cột thời gian nay:

Để lập được báo cáo này, mặt BNL bạn xây dựng thêm một cột "Chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ".

Bước 1: sứt đen toàn cục dữ liệu của tất cả kỳ kế toán và đặt lọc.


Bước 2: tại cột định khoản Nợ/Có bạn lọc lên TK 111, lúc đó toán bộ những nghiệp vụ về thu, chi tiền mặt được hiện lên.

Bước 3: trên cột TK đối ứng lọc theo thứ tự từng TK đối ứng vừa lọc khi đó bên cột Diễn giải sẽ xuất hiện nội dung của nghiệp vụ. Nội dung này khớp ứng với từng tiêu chí nào trên "Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ" thì bạn gắn mã số của chỉ tiêu đó cho nhiệm vụ tương ứng. Nếu ngôn từ lọc lên mà phân vân đưa vào chỉ tiêu nào thì gửi vào Thu không giống hoặc bỏ ra khác từ chuyển động kinh doanh

Bước 4: sau thời điểm thực hiện hoàn thành tất cả các TK đối ứng của TK 111 thì chúng ta thôi lọc tại cột TK đối ứng -> tại cột TK Nợ/Có bạn lọc TK 112 và thực hiện quy trình tương tự như như cùng với TK 111. Thực hiện xong bạn thôi thanh lọc ở toàn bộ các cột.

Bước 5: sau khi đặt kết thúc chỉ tiêu cho toàn bộ các nghiệp vụ tương quan đến 111 cùng 112. Tại cột Số trong năm này của report LCTT bạn đặt hàm SUMIF mang đến từng chỉ tiêu, với:

Dãy đk là cột "Chỉ tiêu lưu chuyển tiền tệ" bên trên BNL.Điều kiện đề xuất tính là những mã số trên report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ.Dãy ô tính tổng: so với các tiêu chuẩn Thu là cột gây ra Nợ của BNL, so với các chỉ tiêu chi là cột phạt sinh có của BNL.

Bước 6: sau khi đặt công thức kết thúc bạn copy phương pháp tại ô chỉ "Thu" tới những chỉ tiêu "Thu" còn lại. Đối với những chỉ tiêu "Chi" bạn phải đặt vết trừ (-) đằng trước, tiếp nối copy bí quyết đó tới các chỉ tiêu "Chi" còn lại.

Bước 7: các bạn dùng hàm SUM tính tổng những chỉ tiêu 20, 30, 40, 50, các bạn tính ra tiêu chuẩn 60 từ chi phí mặt cùng Tiền nhờ cất hộ đầu năm. Tính ra tiêu chí 70 tiếp nối đối chiếu tiêu chí 70 với tiêu chí 110 trên CĐKT nhưng khớp nhau thì báo cáo lưu chuyển khoản tệ của bạn đã làm cho đúng.


5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Là báo cáo giải thích thêm cho các biểu: Bảng phẳng phiu kế toán, report kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển khoản tệ. Các bạn căn cứ vào Bảng cân Đối Kế Toán, báo cáo kết quả tởm doanh, report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ, Bảng bằng vận số tạo nên năm, Bảng trích Khấu hao TSCĐ ( trường vừa lòng thuyết minh cho phần TSCĐ) và các sổ sách liên quan để lập.

Báo cáo tài chính là loại report về vốn chủ sở hữu, nợ yêu cầu trả, tác dụng kinh doanh vào kỳ, tình trạng tài sản, thực trạng tài chủ yếu của doanh nghiệp. Hoặc nói một cách đơn giản hơn thì report tài chính chính là phương tiện thể thể hiện thực trạng tài chính, khả năng sinh lời của chúng ta cho những đối tượng người sử dụng quan tâm. Vào phạm vi bài viết sau, công ty chúng tôi sẽ hướng dẫn chúng ta Cách lập report tài chính trên Excel cực nhanh. Cùng ACC tham khảo bài viết sau đây nhé!

*

Cách lập báo cáo tài chính trên Excel


Nội dung bài viết:
4. Khuyên bảo lập report tài chính bởi Excel5. Câu hỏi thường gặp

1. Khái niệm về báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính – BCTC ( tiếng anh là Financial Statement hoặc Financial Reports) là 1 loại hồ sơ bằng văn bản truyền đạt các thông tin về hoạt động kinh doanh và hiệu quả tài thiết yếu của một doanh nghiệp hoặc của một tổ chức.

Nói bí quyết khác, báo cáo tài chính là một báo cáo phản ánh tình trạng tài thiết yếu của một doanh nghiệp lớn tại một thời điểm nhất quyết như thời điểm cuối quý hoặc cuối năm. Khi chú ý vào bạn dạng báo cáo tài thiết yếu của công ty, tín đồ đọc rất có thể thể thấy được tranh ảnh toàn cảnh về thực trạng lãi lỗ trong doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng cũng doanh thu, cũng giống như các đưa ra phí, lợi tức đầu tư cấu thành lên hiệu quả kinh doanh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

Theo lao lý của cơ sở thuế thì tất cả các công ty lớn trực thuộc những ngành, thành phần tài chính đều phải khởi tạo và trình bày báo cáo tài chính năm. Còn đối với các công ty hay tổng doanh nghiệp có các đơn vị trực thuộc, ngoài report tài thiết yếu năm thì còn phải thực hiện BCTC tổng đúng theo hay BCTC hợp tuyệt nhất vào mỗi thời điểm cuối kỳ kế toán năm phụ thuộc BCTC của các đơn vị trực thuộc. Cũng chính vì thế mà hiện nay nhiều doanh nghiệp chưa có thành phần kế toán chuyên nghiệp hóa thường thuê dịch vụ kế toán để tiến hành lập BCTC này.

2. Ưu điểm lúc lập báo cáo tài thiết yếu trên Excel

Lập report tài thiết yếu trên Excel đem đến một số tác dụng thiết thực cho các doanh nghiệp như:

 Kiểm soát, thống kê tài liệu rõ ràng

Với mỗi bảng tính excel được phân chia, trình diễn theo dạng bảng giúp việc giám sát và xây dựng các số liệu thống kê trực quan, hiệu quả. Người dùng sử dụng các hàm gồm sẵn trên excel để tùy chỉnh các cách làm tính, giúp việc đo lường và tính toán trở nên đối chọi giản, chính xác hơn.

Các cột tài liệu được thêm sút linh hoạt

Trong quá trình lập report tài chính, kế toán hoàn toàn có thể linh hoạt thêm sút những cột dữ liệu, sắp xếp dữ liệu theo các trường khác biệt sao cho cá nhân kế toán thấy dễ dàng nhất, đạt hiệu quả nhiều nhất.

Dễ thiết lập và thực hiện miễn phí

Excel là trong những phần mềm được sử dụng thoáng rộng trong thống trị kho vị việc cài đặt đơn giản với được sử dụng hoàn toàn miễn phí. Bởi vì vậy, nhằm tiết kiệm túi tiền thì các doanh nghiệp nhỏ hiện thời vẫn đang tuyển lựa Excel.

3. Không ổn khi lập báo cáo tài thiết yếu trên Excel

Lựa lựa chọn lập report tài chính trên Excel bây giờ không còn là lựa chọn tốt với nhiều kế toán. Các kế toán hiện giờ đã nắm thế phương pháp lập báo cáo tài thiết yếu trên Excel bằng phương pháp lập report tài chính bằng phần mềm. Việc lập report tài chủ yếu trên excel khiến các bước của kế toán trở lên lờ lững chạp, tốn nhiều thời gian và nhiều sức lực lao động hơn gấp nhiều lần so với cần sử dụng phần mềm, do:

Tốn quá nhiều thời gian nhập liệu, kiểm soát sổ sách, hội chứng từ

Khi thực hiện Báo cáo tài chính, kế toán buộc phải phải sẵn sàng rất những số liệu, kiểm soát lại nhiều triệu chứng từ sổ sách. Con số nhiều với khi tiến hành rà soát bởi excel rất dễ dàng xảy ra không nên sót, phần đa những sai sót đến từ những việc đặt hàm, đến từ các việc dữ liệu đầu vào không khớp, mang đến từ cá nhân kế toán… rất nhiều lỗi này khiến kế toán tốn nhiều thời hạn để tra soát, sửa chữa.

Ngồi hàng giờ tìm kiếm chênh lệch, không đúng sót không rõ nguyên nhân và trường đoản cú đâu

Trong thời hạn làm Quyết toán số liệu của kế toán là quan trọng nhất, việc sai lệnh hoặc không đánh giá số liệu ngay lập tức từ đầu khiến cho kế toán mất thời hạn cho các các bước sau tương quan đến tổng hợp, lên báo cáo. Với excel, kế toán thường tiến hành liên kết trường đoản cú sheet này thanh lịch sheet khác, việc link này cũng tạo nên rủi ro trong quá trình lên báo cáo khi một lỗi sai tất cả thể tác động đến nhiều phần khác nhau.

Với các doanh nghiệp có số liệu ít cùng không phát sinh giao dịch nhiều thì điều này có thể mất khoảng nửa ngày nhằm thực hiện hoàn thành việc bình chọn số liệu tuy nhiên với các doanh nghiệp tầm trung và những doanh nghiệp bao gồm phát sinh thanh toán giao dịch lớn thì thời gian ngồi đối soát của kế toán thường xuyên mất 3-4 ngày thậm chí là là hàng tuần.

Dành không ít thời gian tạo nên lập, chỉnh sửa mẫu report tài chính

Sau khi lập những file excel, kế toán bắt buộc thực hiện thêm một bước nữa nhé là sản xuất lập và chỉnh sửa mẫu báo cáo tài chính vì Excel không tồn tại tính năng auto update vào file báo cáo nên công đoạn này kế toán sẽ phải triển khai thủ công.

Áp lực khủng từ hạn nộp report của công ty, đối tác, quý khách hàng và cơ quan thống trị Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện báo cáo kế toán thường mất thời gian để tra cứu kiếm gần như văn phiên bản pháp luật pháp do những văn bản quy định từ năm trước không hề hiệu lực, việc áp dụng sai thông tư nghị định sẽ khiến cho kế toán gặp gỡ khó lúc bị cơ quan thuế kiểm tra.

Ngoài ra, cơ chế bảo mật của Excel cũng chính là nhược điểm lớn, kế toán dễ dàng mất dữ liệu khi sao lưu lại dữ liệu, mất thời gian tạo lập lại từ đầu khi tài liệu bị mất.

4. Khuyên bảo lập report tài chính bởi Excel

Sau đó là những phía dẫn cụ thể về cách lập báo cáo tài chính bởi excel mà chúng ta nên tham khảo:

4.1. Hướng dẫn cách lập bảng cân đối phát sinh năm

Lập bảng phẳng phiu phát sinh năm tương tự như bằng vận phát sinh tháng, cùng với số liệu được tổng đúng theo từ bảng nhập liệu (BNL) của tất cả năm.

Cột mã TK, thương hiệu TK: coppy danh mục không thiếu thốn từ DMTK về.Cột dư Nợ và dư gồm đầu kỳ: sử dụng hàm VLOOKUP để tìm sinh sống CĐPS tháng 1 về (phần dư đầu kỳ).Cột gây ra Nợ, tạo nên có: thực hiện hàm SUMIF nhằm tổng hợp toàn bộ các tháng làm việc BNL về.Cột dư Nợ, dư có cuối kỳ: thực hiện hàm MAX.Dòng tổng số sử dụng hàm SUBTOTAL.Tại phần tiêu chuẩn cột TS, DT, CP (Tài sản, Doanh thu, bỏ ra phí), BCTC, với cột NV (Nguồn vốn): xác định xem những TK trên CĐPS năm ứng với gần như chỉ tiêu nào trên “BC công dụng kinh doanh” với “Bảng bằng phẳng kế toán” rồi gắn mã số của tiêu chuẩn đó mang đến TK tương ứng.

Lập bảng phẳng phiu phát sinh vào năm tương trường đoản cú như bằng vận phát sinh tháng

4.2. Bảng bằng phẳng kế toán (CĐKT)

Bảng CĐKT phụ thuộc thời điểm thời điểm cuối năm tài bao gồm để lập.Để bảng bằng vận kế toán đúng thì tổng nguồn ngân sách phải bởi tổng Tài sản.Cột số năm trước: phụ thuộc vào Cột trong năm này của “Bảng cân Đối Kế toán” năm trước.Cột số thời gian nay: thực hiện hàm SUMIF cho những chỉ tiêu tương ứng để mang số liệu về từ bỏ CĐPS.Dãy điều kiện: là cột “NV” đối với các mã số thuộc phần nguồn chi phí hoặc cột “TS, DT, CP” đối với các mã số thuộc phần Tài sản.Điều kiện phải tính: Đây là những ô mã số trên bảng CĐKT.Dãy tính tổng: Đây là cột Dư nợ đối với các mã số thuốc phần tài Sản, cột Dư nợ có đối với các mã số thuộc phần mối cung cấp vốn.

Xem thêm: Giá xe honda wave alpha 2023 mới nhất tháng 9, giá xe honda wave alpha 110 2023

*

Bảng CĐKT phụ thuộc vào thời điểm cuối năm tài chủ yếu để lập

4.3. Bảng report kết quả marketing (BCKQHĐKD)

Bảng report kết quả sale lập đến thời kỳ – là tập hợp kết quả kinh doanh của một kỳ.Cột số thời gian trước: căn cứ vào cột nằm ở của “Báo cáo tác dụng kinh doanh” của năm trước.Cột số thời gian nay: áp dụng hàm SUMIF cho các chỉ tiêu tương ứng để lấy số liệu trường đoản cú CĐPS.Dãy điều kiện: Đây là cột “TS, DT, CP” trên CĐPS năm.Điều kiện nên tính: là các ô mã số trên report kết quả kinh doanh.Dãy tính tổng: Đây là cột gây ra Nợ trên chi phí phát sinh năm.

*