Thông báo
LỊCH THI MÔ TÔ A1 M02
Thông báo đến các anh chị học viên khoá Môtô  A1 M02 khai giảng ngày 05/4/2015

Lịch thi chính thức vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2015 tại trung tâm sát học Mô tô Điện bàn
Khi đến dự thi các anh chị mang theo các loại giấy tờ sau:
            - Giấy chứng minh nhân dân
             - Nón bảo hiểm
             - Lệ phí: 225.000 đồng, (trong đó:  40.000 đồng lệ phí thi lý thuyết + 50.000 đồng lệ phí thi thực hành + 135.000 đồng lệ phí cấp giấy phép lái xe)

Ghi chú: - Đối với các thí sinh dự thi mới cần phải hoàn thành đầy đủ hồ sơ theo quy định
               - Đối với các thi sinh trượt của các khoá trước cần phải đăng ký thi lại tại trường trước ngày ra thông báo này.

Các tin liên quan
Sinh viên có thể download các tài liệu văn bản liên quan đến nội dung học tập cũng như các giấy tờ , mẫu đơn cần thiếttại đây
HSSV có thể download các tài liệu văn bản liên quan đến nội dung học tập cũng như các giấy tờ , mẫu đơn cần thiết may dong phuc dong naitại đây