Khoa - trung tâm » Trung tâm đào tạo lái xe
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE

+ GIỚI THIỆU


+ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  • Đào tạo lái xe môtô A1, A2
  • Liên kết với các cơ sở doanh nghiệp, trường học nhằm tạo điều kiện cho công nhân, sinh viên và người dân học, thực hành và sát hạch cấp giấy phép lái xe.
  • Bồi dưỡng luật giao thông đường bộ cho người lái xe cơ giới chuyên dùng.


+ BIỂU MẪU:
- Giấy khám sức khỏe
- Đơn xin đổi, cấp lại GPLX

+ LIÊN HỆ
-    Điện Thoại: (0510) 2214053 - 3922670


 

+ THÔNG BÁO
+ LỆ PHÍ :
Sinh viên có thể download các tài liệu văn bản liên quan đến nội dung học tập cũng như các giấy tờ , mẫu đơn cần thiếttại đây
HSSV có thể download các tài liệu văn bản liên quan đến nội dung học tập cũng như các giấy tờ , mẫu đơn cần thiết may dong phuc dong naitại đây