Khoa - trung tâm » Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

+ GIỚI THIỆU
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ trực thuộc trường TCN Bắc Quảng Nam. Trung tâm có đội ngũ cán bộ giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, tâm huyết trong lĩnh vực quản lý, đào tạo.

+ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  • Tuyển sinh, đào tạo ngoại ngữ, tin học trình độ A, B, C.
  • Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình Tin học – Ngoại ngữ.
  • Liên kết với các trung tâm Tin Học - Ngoại ngữ khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
  • Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ trường TCN Bắc Quảng Nam là một môi trường đào tạo chuyên nghiệp luôn mong được hợp tác với các đơn vị, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ đào tạo. Nhằm không ngừng nâng cao trình độ Tin học – Ngoại ngữ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật cho người lao động góp phần công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.


+ CƠ SỞ VẬT CHẤT & TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

+ LIÊN HỆ

-    Địa chỉ: TT Tin học – Ngoại ngữ Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam

+ THÔNG BÁO

Sinh viên có thể download các tài liệu văn bản liên quan đến nội dung học tập cũng như các giấy tờ , mẫu đơn cần thiếttại đây
HSSV có thể download các tài liệu văn bản liên quan đến nội dung học tập cũng như các giấy tờ , mẫu đơn cần thiết may dong phuc dong naitại đây