Khoa - trung tâm » Khoa Điện - Tin học
GIỚI THIỆU KHOA ĐIỆN - TIN HỌC

+ GIỚI THIỆU
Khoa Điện - Tin học của trường TCN Bắc Quảng Nam được thành lập trên nền tảng các bộ môn Công nghệ thông tin, Điện – Điện lạnh. Với mục tiêu đào tạo và cung cấp nguồn lao động kỹ thuật trình độ cao, và được đánh giá là ngành mũi nhọn trong chiến lược phát triển nhà trường.

Trong những năm qua, trường đã ưu tiên đầu tư hàng tỷ đồng để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị giảng dạy, xưởng thực hành, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ giáo viên, … nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng. 100% học viên tốt nghiệp được các doanh nghiệp tuyển dụng, việc làm và thu nhập ổn định, và được doanh nghiệp đánh giá cao.

+ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  • Đào tạo kỹ thuật viên Công nghệ thông tin
  • Đào tạo công nhân kỹ thuật Điện dân dụng & Công nghiệp
  • Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;
  • Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
  • Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;
  • Quản lý giáo viên, nhân viên, người học nghề thuộc đơn vị mình;
  • Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề;
  • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.


+ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Học viên phải có phẩm chất chính trị, đạo đức nhân cách tốt, có kỹ luật, có tinh thần tự tin và tự trọng, có ý thức học hỏi nâng cao trình độ tay nghề, có tác phong công nghiệp, có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc, rèn luyện kỹ năng mềm cần thiết cho học viên trước khi bước vào nghề.

Học viên phải có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về một trong các chuyên ngành mà khoa đào tạo, thành thạo các kiến thức, kỹ năng nghề:
+ Có kiến thức cơ bản về Vẽ kỹ thuật, Cơ kỹ thuật, Điện kỹ thuật, Vật liệu điện, Dung sai lắp ghép và Đo lường, Điện tử cơ bản, Tin học, Tiếng Anh để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề.
+ Hiểu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị điện, máy tính.
+ Có kiến thức về qui trình và phương pháp tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của các loại thiết bị điện, máy tính.
+ Thực hiện được việc tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng thường gặp của các loại thiết bị, hệ thống điện, hệ thống máy tính.
+ Kiểm định được chất lượng một số thiết bị và hệ thống điện.
Có đủ kiến thức để học liên thông lên Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.

+ CƠ SỞ VẬT CHẤT & THIẾT BỊ DẠY HỌC

+ LIÊN HỆ

-    Địa chỉ: Khoa Điện - Tin học – Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam
-    Trưởng khoa: Nguyễn Huỳnh Đức
-    Số điện thoại: 0932 569 171
-    Email: nhducmcsa@gmail.com

+ THÔNG BÁO

Sinh viên có thể download các tài liệu văn bản liên quan đến nội dung học tập cũng như các giấy tờ , mẫu đơn cần thiếttại đây
HSSV có thể download các tài liệu văn bản liên quan đến nội dung học tập cũng như các giấy tờ , mẫu đơn cần thiết may dong phuc dong naitại đây