Khoa - trung tâm » Khoa Cơ bản
GIỚI THIỆU KHOA CƠ BẢN

Khoa cơ bản đảm nhiệm giảng dạy các bộ môn khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, an toàn lao động, và các môn học chung cho toàn bộ học sinh, sinh viên trường TCN Bắc Quảng Nam. Đây là khối kiến thức cơ bản làm nền tảng khoa học cho các môn học chuyên ngành.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;
- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình dạy nghề;
- Quản lý giáo viên, nhân viên, người học nghề thuộc đơn vị mình;
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề;
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.


LIÊN HỆ    
- Địa chỉ: Khoa cơ bản - Trường trung cấp nghề Bắc Quảng Nam
- Trưởng Khoa: Lê Tự Hưng
- Số điện thoại: 0906.54.00.54
- Email: tuhung87@gmail.com


THÔNG BÁO

Sinh viên có thể download các tài liệu văn bản liên quan đến nội dung học tập cũng như các giấy tờ , mẫu đơn cần thiếttại đây
HSSV có thể download các tài liệu văn bản liên quan đến nội dung học tập cũng như các giấy tờ , mẫu đơn cần thiết may dong phuc dong naitại đây