Tổng quan về trường

Phương châm của nhà trường:

“ĐÀO TẠO CON NGƯỜI HƯỚNG TẦM NHÌN RA THẾ GIỚI

ĐỂ SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG”

Quá trình hình thành và định hướng phát triển:

Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam tiền thân là Trung tâm dạy nghề Bắc Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 3700/QĐ-UBND ngày 20/11/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam. Chức năng và nhiệm vụ của Nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ: Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề và liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác theo Quy định nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xuất khẩu lao động. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển đến nay trường mang tên Trường Trung Cấp Nghề Bắc Quảng Nam, tên giao dịch Tiếng Anh: Northern Quang Nam Vocational Training School.

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực đào tạo nghề. Từ khi thành lập đến nay nhà trường đã đào tạo được hàng nghìn công nhân kỹ thuật, nhân viên du lịch, nhân viên bán hàng,… và giới thiệu việc làm cho đa số học viên tốt nghiệp. Trình độ tay nghề lẫn phẩm chất đạo đức của học viên sau khi tốt nghiệp được các nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Với những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ - viên chức nhà trường, trong những năm qua, nhà trường được tặng nhiều cờ thi đua, bằng khăn của Bộ Lao Động – Thương Binh & Xã Hội, Tổng cục dạy nghề, UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Lao Động – Thương Binh & Xã Hội tỉnh Quảng Nam, …

Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của trường trong thời kỳ mới. Nhà trường tiếp tục xây dựng, cũng cố đội ngũ cán bộ - giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng hoàn thiện để phấn đấu trở thành trường Cao đẳng nghề trong năm 2015.

Mục tiêu đào tạo:

Bên cạnh mục tiêu chính là đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao, nhà trường luôn chú trọng đến việc bồi dưỡng cho học sinh có ý thức công dân, có kỹ năng sống và đủ năng lực cần thiết tự tin để thích ứng với thời đại hội nhập quốc tế.

Định hướng phát triển:

Phát triển trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam thành trường trọng điểm của khu vực miền Trung, từng bước tiếp cận, hội nhập trình độ đào tạo nghề ở các nước trong khu vực và trên thế giới; cung cấp lao động kỹ thuật có chất lượng cao cho thị trường lao động trong và ngoài nước.

Sinh viên có thể download các tài liệu văn bản liên quan đến nội dung học tập cũng như các giấy tờ , mẫu đơn cần thiếttại đây
HSSV có thể download các tài liệu văn bản liên quan đến nội dung học tập cũng như các giấy tờ , mẫu đơn cần thiết may dong phuc dong naitại đây